Radio Bambi

Odazovite se pozivu, uknjižite vašu imovinu!

U Vlasenici je početkom prošlog meseca počelo izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovni prostori kao posebni delovi zgrade i drugi građevinski objekti), koje se nalaze u katastarskoj opštini ‘Vlasenica 1’. Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti, najkasnije osam dana pre izlaganja podataka, poseban poziv da u određeno vreme dođu u radne prostorije Komisije i ponesu potrebne isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnosti.

Fizička lica treba da ponesu važeću ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem (JMB), a predstavnici za pravna lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnosti obavlja se svakim radnim danom od 07:30-15:00h u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u Svetosavskoj ulici broj 12 (treći sprat).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima traje do 05.12.2018. godine.

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!