Radio Bambi

Ovde svakodnevno dolazi hiljade vernika! (Video)

Ma­na­stir Tu­man na­la­zi se na de­vet ki­lo­me­ta­ra od Golupca, u pod­nož­ju go­lu­bač­kih pla­ni­na, okru­žen šu­mom, na le­voj oba­li Tu­man­ske re­ke, što sa­moj sve­ti­nji da­je po­seb­nu le­po­tu. Ovaj manastir ljudi zovu na tri načina – Tumane, Tumani, Tuman, a kako kažu u samom manastiru, svi su u pravu.

Na ovom svetom mestu, svedoče vernici, desila su se mnoga čuda. Ovde pravoslavni vernici, ali često i pripadnici drugih vera, dolaze kako bi potražili spas za svoje ozdravljenje, ili za spas svojih najbližih koji boluju od najtežih bolesti. Svedoci tvrde da su se nakon poseta manastiru vratili u život i oni koje su lekari odavno otpisali, a uz pomoć čvrste vere i molitvi i danas su živi.

Za Tumane se pročulo širom sveta. U Manastir Tumane ne dolaze samo oni koji mole za ozdravljenje, već i oni koji imaju druge životne patnje.

Prema narodnom predanju, pre 630 godina, Miloš Obilić je tokom lova ranio Svetog Zosima, monaha koji je došao u golubačke krajeve u potrazi za duhovnim mirom. Miloš ga je poneo ka svom dvoru da mu izvida rane, ali je monah, tokom puta, u jednom trenutku uzviknuo: “Tu me mani i pusti me da umrem”. “Tu mani” izgovaraju i danas vernici iz celog sveta, dolazeći u ovaj manastir.

Ovo sveto mesto svakodnevno posećuje na hiljade vernika kako bi prisustvovali grupnoj molitvi i celivanju mošti Svetog Jakova i Svetog Zaosima.

U video prilogu ispod teksta pogledajte priču o manastiru Tumane.

Pridružite nam se i na Viberu. Pozovite i vaše kontakte sa Vibera da nam se pridruže.
RADIO BAMBI – VIBER GRUPA

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!