Radio Bambi

21. novembar, neradni dan u Republici Srpskoj!

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 21. novembar, kada se obeležava Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, republički je praznik i neradni dan. U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi-jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne delatnosti.

Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnici opština, odnosno gradonačelnici odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika i u kom obimu.

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!