Radio Bambi

Austrijanci poslali vojsku na granice!

Austrija je od danas još više osigurala i pojačala kontrole svojih granica, a u cilju smanjenja broja ilegalnih migranata koji dolaze u ovu zemlju. Prvi put na graničnom prelazu između Tirola i italijanskog Јužnog Tirola, nekadašnje austrijske teritorije, vojska pomaže pograničnoj policiji u kontrolama i borbi protiv ilegalnih migranata. Na granični prelaz Brener (Brenner) prekomandovano je 70 vojnika, čiji je glavni zadatak da izvlače ilegalce iz vozova.

Do avgusta ove godine policija je ovde zaustavila 4.463 ilegalnih migranata koji su nameravali ući u Austriju, a prošle godine, u istom periodu bilo ih je 7.749.

Zajedničko delovanje granične policije i vojske usmereno je na pogranične regione, a u fokusu kontrola su teretni vozovi, jer je samo u julu u vagonima pronađeno 49 ilegalnih migranata. Takođe kontrolišu se i međunarodni autobusi i kamioni. Time, kako je naglašeno, želi se uputiti poruka krijumčarima i zaustaviti ilegalna migracija.

U Štajerskoj (Steiermark), na granici sa Slovenijom, takođe, su pojačane kontrole, jer iako je balkanska ruta zatvorena, grupe krijumčara postaju sve veće. Policija sprovodi nenajavljene kontrole na manjim putevima, a pomaže im i vojska. Do avgusta je zaustavljno oko 800 ilegalaca, a kontrolišu se sva vozila koje koriste krijumčari da bi prevezli ilegalce. U Štajerskoj, policiji pomaže oko 160 austrijskih vojnika.

U Koruškoj (Kärnten), na granici sa Slovenijom i Italijom, takođe su pokrenute velike kontrole u pograničnom regionu. Policija kontroliše sve kamione, kombije, međunarodne autobuse. Ovde je od početka godine, zaustavljeno 1.538 ilegalnih migranata, većina oko mesta Filah (Villach), zbog čega su prve kontrole počele u ovom regionu.

I u pokrajini Burgenland koja graniči sa Mađarskom, pojačane su kontrole vozila na ulasku.

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!