Radio Bambi

Zvanično počela izborna kampanja!

Izborna kampanja za lokalne izbore u BiH zakazane za 15. novembar zvanično je počela danas i trajaće do 14. novembra do 7:00h, kada počinje izborna tišina. Overeno je 30.809 kandidata, a ukupan broj birača u BiH je 3.283.194.

Kampanja, ali i izbori odvijaće se u promenjenim uslovima zbog pandemije korona virusa, zato su iz Centralne izborne komisije (CIK) pozvali sve učesnike da se pridržavaju epidemioloških mera. U CIK-u su ponovo potvrdili sumnju u birački spisak za glasanje poštom, i poručili da će na dan izbora, osobe koje su bez svog znanja prijavljene da glasaju u inostranstvu, a žive u BiH, biračko pravo moći da ostvare na nepotvrđenom glasačkom listiću, a da će njihov glas koji stigne poštom biti odbačen.

CIK poziva sve aktere uključene u izbornu kampanju na fer ponašanje.

Period izborne kampanje u Izbornom zakonu BiH definisan je kao period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima. U ovom periodu političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo da vode izbornu kampanju u mirnom okruženju, da organizuju i održavaju javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača, te da štampaju i dele plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom. Nadležna gradska/opštinska tela dužna su obezbediti ravnopravan tretman političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima koji su overeni za učešće na izborima, u njihovim zahtevima da javna mesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Iz CIK-a podsećaju političke subjekte da je u izbornoj kampanji zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili menjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje, te voditi kampanju na način kojim se narušava polna ravnopravnost.

Takođe je zabranjeno postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smešteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, ustanove i mesne zajednice, kao i na verskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je samo na mestima predviđenim za postavljanje plakata i oglašavanje.

Zakonom je zabranjeno nošenje i pokazivanje oružja na političkim skupovima, biračkim mestima i njihovoj okolini, kao i ometanje skupova dugih političkih subjekata i podsticanje drugih na takve aktivnosti. Nije dozvoljeno ni sprečavanje novinara da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima, kao ni lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta.

Јedna od zakonskih zabrana na koju CIK posebno skreće pažnju jeste korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje. CIK ističe da ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu do 10.000 KM i ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je lično odgovoran za povredu zakona ili da poništi overu političkog subjekta. Koja će od navedenih sankcija biti izrečena zavisi od težine učinjenog prekršaja kao i učestalosti, navodi se u saopštenju CIK-a.

U emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne može imati povlašten položaj u odnosu prema drugom, a zvaničnici na svim nivoima vlasti koji su kandidati na izborima ne smeju imati povlašten položaj prema drugim učesnicima u izbornom procesu. Informisanje o redovnim aktivnostima zvaničnika na svim nivoima vlasti, prema odredbama Izbornog zakona BiH, dopušteno je u okviru informativnih programa elektronskih medija, bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti, kad god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog delokruga tela kojima pripadaju.

CIK je pozvao političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju.

CIK je pozvao i predstavnike medija i birače da daju doprinos da kampanja i celi izborni proces proteknu u demokratskom okruženju.

Pridružite nam se i na Viberu. Pozovite i vaše kontakte sa Vibera da nam se pridruže.
RADIO BAMBI – VIBER GRUPA

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!