Radio Bambi

Zvanično saopštenje povodom slučaja ‘Dragičević’!

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka oglasilo se danas saopštenjem u vezi sa stradanjem mladića Davida Dragičevića. Saopštenje Tužilaštva, koje potpisuje glavni okružni javni tužilac Želimir Lepir, prenosimo u celosti.

-“Nakon zaprimanja izveštaja o smrti Davida Dragičevića od strane MUP-a Republike Srpske 29.3.2018. godine i pregleda istog, tužilaštvo nije moglo doneti naredbu o nesprovođenju istrage, kao ni naredbu o provođenju istrage za ubistvo, jer iz materijala i prikupljenih dokaza nismo imali dokaza za osnov sumnje da je počinjeno krivično delo ‘Ubistvo’. Utvrdili smo da treba provoditi dodatne istražne radnje, da bi mogli doneti odgovarajuću tužilačku odluku. Iz tih razloga, postupajući tužilac sa ovlaštenim službenim licima MUP-a Republike Srpske, provodio je pojedinačne istražne radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i donela odgovarajuća tužilačka odluka. Zbog velikog uznemirenja javnosti pored postupajućeg tužioca koji radi na ovom predmetu odredio sam još jednog tužioca, a Glavni republički tužilac Republike Srpske, odredio je i dva republička tužioca koji u skladu sa Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske, nadziru i pomažu u radu ovim tužiocima. U radu na ovom predmetu uključen sam lično i ja, kao glavni tužilac, ali i moj prvi zamenik”, – piše u saopštenju.

-“Svi dokazi koji su prikupljeni od strane ovlaštenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i koji su dostavljeni uz izveštaj su zakoniti i pribavljeni su u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Prema tome, rad na ovom predmetu odvija se timski. Do sada su sprovedene brojne istražne radnje: saslušanja svedoka, poligrafisanja, proveravanje alibija, rekonstrukcije, veštačenja itd. Nakon pristizanja nalaza veštaka medicinske struke iz Zagreba o povredama i načinu povređivanja Davida Dragičevića, tužilaštvo je došlo u poziciju da donese tužilačku odluku”, – stoji dalje u saopštenju. 

U dosadašnjem postupku prikupljanja dokaza, sa sigurnošću smo utvrdili sledeće:

David Dragičević, nije otet, zarobljen i zlostavljan. Za ovo ne postoji niti jedna indicija, osnov sumnje niti dokaz. Ovakav zaključak temelji se na nalazu veštaka medicinske struke, iz kojeg ne proizilazi postojanje bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na otmicu, vezivanje, silovanje oštećenog i slično. Ovo činjenično stanje suprotno je tvrdnjama oštećenog oca i dela javnosti koja stalno potencira da je lice oteto i držano u zarobljeništvu, a onda likvidirano.

David Dragičević nije pretučen šipkama, palicama, od strane veće skupine ljudi, kako takođe tvrde oštećeni i deo javnosti. Ovo stanovište potvrđuje logički i činjenica da su na telu pronađene samo lake telesne povrede, bez bilo kakvih lomova.

U telu Davida Dragičevića pronađeno je prisustvo alkohola u količini od 1,58 promila, prema nalazu KTC Banjaluka, a prema nalazu VMA iz Beograda 130 promila u krvi, a 2,59 promila u urinu.

Na tamelju nalaza veštaka medicinske struke (Karan Željke, Milosavljević Ivice, kao i tima veštaka iz Zagreba), utvrđeno je, da je do utopljenja došlo upravo 18.3.2018. godine, i da je leš proveo u vodi do 24.3.2018. godine, kada je pronađen u reci Crkvena.

Na osnovu izveštaja o rezultatima toksikološko-hemijske analize izvršene od strane Odeljenja za toksikološku hemiju, Centra za kontrolu trovanja VMA u Beogradu, uvrđeno je da u krvi i urinu oštećenog Davida Dragičevića nije dokazano prisustvo opojnih droga (u izveštaju su detaljno pobrojani opijati na koje su testirani krv i urin oštećenog).

David Dragičević zadobio je lake telesne povrede, koje su verifikovane na prednjoj strani tela, a ni jedne telesne povrede nema na leđima. Prema mišljenju veštaka medicinske struke iste su mogle nastati upravo padom tela niz teren koji je popločan kamenom, a to je upravo leva strana korita reke Crkvena. Lekari dozvoljavaju mogućnost da su povrede na usnama, krvni podliv desne šake i potkoljenice mogli nastati od udaraca.

Lekari su isključili mogućnost da je telo Davida Dragičevića palo sa mosta direktno u vodu bez kontakta sa preprekama, već upravo padom i klizanjem niz strminu (kameni deo obale).

Smrt Davida Dragičevića nastupila je utapanjem u vodi (rečica Crkvena).

Sa velikim stepenom verovatnoće utvrdili smo putanju kretanja Davida Dragičevića, u toku noći iz grada ka mestu gde se dogodio kritični događaj.

Provođenjem dodatnih istražnih radnji, došli smo do osnova sumnje (najniži stepen verovatnoće) da je do utopljenja i dospeća Davida Dragičevića u rečicu došlo na način kako smo definisali u naredbi o sprovođenju istrage zbog krivičnog dela ‘Ubistvo’ iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona.

-“Naime, na osnovu rezultata do sada provedenih istražnih radnji utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je dana 18.3.2018.godine, oko 4 časa, u Banjaluci, u Ulici Velibora Јanjetovića Јanje, u blizini obale reke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih (dva ili tri za sada nepoznata izvršioca) kojom prilikom je oštećeni Dragičević David plašeći se za svoj život, bežao od izvršilaca i pao niz strmu obalu reke Crkvene, visine oko 4,5 metara, u nabujalu reku Crkvenu ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u reku Crkvenu, da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospeća u vodu, kod oštećenog nastupila smrt usled utopljenja u vodi, a leš oštećenog je dana 24.3.2018. godine, pronađen u reci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u reku Vrbas. Prema tome, tužilaštvo u daljem radu nastavlja istragu radi rasvetljavanja i utvrđivanja činjenica u vezi gore opisane izreke naredbe o sprovođenju istrage”, – piše u pomenutom saopštenju.

-“Prilikom donošenja tužilačke odluke-naredbe o sprovođenju istrage, iskazana je potpuna saglasnost svih tužilaca uključenih u radu na ovom predmetu. Kao rukovodilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, ovom prilikom obaveštavam javnost, da smo postupajući tužilac i ja, dobili putem e-maila u dva navrata preteće poruke. To smo dostavili Republičkom tužilaštvu Republike Srpske – Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, na provere i istragu. Iz svih dešavanja u javnosti vidljivo je da tužilaštvo radi pod velikim pritiskom. U javnosti se od strane pojednih medija i grupa pojedinih građana, iznose neistine u vezi sa ovim događajem, sa ciljem da se kriminalizuju državne institucije i to prvenstveno Tužilaštvo i MUP Republike Srpske, te da određene grupacije time žele da postignu svoj politički rejting pred izbore. Kao glavni tužilac u više navrata primao sam na razgovor oštećenog oca Davida Dragičevića i njegova dva advokata, jer je uobičajeno u praksi da oštećeni sarađuju sa tužilaštvom, kao organom krivičnog gonjenja. Međutim, oni protiv nas tužilaca i drugih radnika MUP-a Republike Srpske, podnose krivične prijave i u javnosti nas kvalifikuju kao saučesnike u ubistvu, što ne možemo da razumemo i shvatimo. Tužilaštvo će i dalje nastaviti rad na ovom predmetu u skladu sa svojim ovlaštenjima koja se temelje na Zakonu o tužilaštvu Republike Srpske, Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske i Krivičnom zakoniku Republike Srpske, s napomenom, da iza ove odluke – naredbe, stoji Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i Republičko tužilaštvo Republike Srpske, kojima jedino odgovaramo za svoj rad kao i Visokom sudskom tužilačkom savetu BiH”, – navedeno je u današnjem saopštenju.

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!