Radio Bambi

Povukle tužbe za uvrede u sudnici! (Video)

Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša prihvatile su danas medijaciju posle podnetih obostranih tužbi zbog uvreda u sudnici, a koje su izrečene kada je sud prvi put pokušao da ih pomiri. Sudija je najpre upitao Karleušu da li želi da povuče tužbu, na šta je ona rekla ‘da ne može više da se sudi’, a Ceca je upitana da li pristaje na medijaciju odgovorila ‘da pristaje na povlačenje tužbe, ali samo za ovaj proces’.

Nakon što su i Ceca i JK bile saglasne da se tužbe zbog uvreda u sudnici povuku, sud je zaključio da u ovom slučaju više nema procesa.

Šta će biti u ostalim sporovima koje pred sudom vode jedna protiv druge, pokazaće vreme.

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice (medijator), pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka. Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i jeftinijeg postupka je u tome da tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu. Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestovati u njegovoj pisanoj izradi. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora, medijacija je jeftinija od 35 do 60%.

Pogledajte šta su Ceca i JK kratko izjavile nakon današnjeg suđenja.

Komentari

Radio Bambi se ograđuje od komentara. Oni su stav i lično mišljenje čitalaca (slušalaca) i ne odražavaju stavove naše redakcije!